start     kontakt
Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

57 Konwersatorium Krystalograficzne
25 - 26 czerwca 2015 r. (czwartek, piątek)
57th Polish Crystallographic Meeting
25 - 26 June, 2015


Warsztaty Rigaku Oxford Diffraction i PTK
dla użytkowników oprogramowania CrysAlisPro
24 czerwca 2015 r. (środa)

Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

26 czerwca 2015 r. (piątek)

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego została odwołana z powodu małej liczby zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone referaty zostały uwzględnione w programie Konwersatorium.

Informacja o Warsztatach (plik pdf)
 

Minął termin zgłaszania uczestnictwa oraz przesyłania i poprawiania streszczeń komunikatów
Zgłoszono: 236 uczestników - 27 referatów - 193 plakaty -
106 uczestników warsztatów.

Szczegółowy program Konwersatorium (plik pdf)
Plan sesji plakatowych (plik pdf)

Materiały konferencyjne (plik pdf 59 MB)

© Konwersatorium Krystalograficzne - 2015