start     kontakt


Komitet Krystalografii PAN
Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
i
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

zapraszają na

58 Konwersatorium Krystalograficzne
23 - 24 czerwca 2016 r. (czwartek, piątek)
58th Polish Crystallographic Meeting
23 - 24 June, 2016


Warsztaty PTK
"Krystalografia elektronowa w praktyce"
22 czerwca 2016 r. (środa)

Uroczyste wręczenie Nagrody PTK
oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

24 czerwca 2016 r. (piątek)

które odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Wykład inauguracyjny Konwersatorium wygłosi prof. John Helliwell, emerytowany profesor Uniwersytetu w Manchesterze, przewodniczący Europejskiego Zrzeszenia Krystalograficznego (2006-2009), Editor-in-Chief czasopism Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (1996-2005), laureat Nagrody im. Maksa Perutza Europejskiego Zrzeszenia Krystalograficznego (2015). Wykład pt. "Access to raw diffraction data: the revolution in the making" poświęcony będzie znaczeniu i przyszłości udostępniania pełnych, surowych danych dyfrakcyjnych w sieci.

W sesji inaugurującej Konwersatorium we czwartek 23 czerwca 2016 r. o godz. 9:10 odbędzie się wręczenie nagród laureatom II Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej.

Warsztaty Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego "Krystalografia elektronowa w praktyce" prowadzone przez prof. dr hab. Danutę Stróż, dr Krystiana Prusika i dr Macieja Zubko z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Leszka Kępińskiego i dr Małgorzatę Małecką z INTiBS PAN stanowić będą wprowadzenie do zastosowań mikroskopii elektronowej i dyfrakcji elektronów w badaniach krystalograficznych. Warsztaty przeznaczone są dla osób nie mających doświadczenia w badaniach elektronomikroskopowych, chcących zapoznać się z możliwościami, które daje wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa i dyfrakcja elektronów w badaniach krystalograficznych. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane praktyczne działania mające na celu uzyskanie możliwie najszerszej informacji krystalograficznej dotyczącej badanych próbek mikro/nano-krystalicznych: począwszy od identyfikacji fazowej, poprzez orientację i defekty strukturalne krystalitów, kończąc na pełnej analizie strukturalnej.
Informacja o Warsztatach (plik pdf)

W piątek o godz. 15:10 odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krystalografii. Będzie to pierwsza edycja nagrody przyznawanej przez Kapitułę powoływaną przez Zarząd Towarzystwa. Po uroczystości przewidziany jest wykład Laureata.

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz przesyłania streszczeń komunikatów upłynął 3 VI 2016 r.
245 uczestników - 23 referaty - 189 plakatów
71 uczestników warsztatów PTK


Szczegółowy program Konwersatorium (plik pdf)
Plan sesji plakatowych A i B (plik pdf)
Program Konwersatorium i plan sesji plakatowych
(plik pdf w wersji na smartfony 121 kB)


Książka konferencyjna (plik pdf 59 MB)Informacja dla uczestników Warsztatów PTK:
Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą laptopów.


Środa, 22 czerwca 2016 r., godz. 9:15 - 13:00
Seminarium firm Rigaku/Testchem z udziałem dr. Keisuke Saito:
prezentacja rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego Miniflex600.
INTiBS PAN, sala 6, budynek VIII.
Informacja o seminarium (plik pdf) Formularz zgłoszeniowy (plik docx)

© Konwersatorium Krystalograficzne - 2016