start     kontakt
Archiwum Konwersatorium 

Wersje pdf wydawnictw konferencyjnych z lat 2005 - 2017

2017
2017 (pdf 56 MB)
2016
2016 (pdf 59 MB)
2015
2015 (pdf 19 MB)
2014
2014 (pdf 16 MB)
2013
2013 (pdf 16 MB)
2012
2012 (pdf 14 MB )
2011
2011 (pdf 23 MB)
2010
2010 (pdf 29 MB)
2009
2009 (pdf 20 MB)
2008
2008 (pdf 14 MB)
2007
2007 (pdf 9 MB)
2006
2006 (pdf 8 MB)
2005
2005 (pdf 9 MB)


Lista laureatów nagród Przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN za najlepsze prezentacje plakatowe z lat 2008 - 2017

Film o historii polskich konferencji krystalograficznych przygotowany z okazji 50 edycji Konwersatorium Krystalograficznego w 2008 r.

plik mov (261 MB) 1280x720 pikseli
plik mov (179 MB) 640x480 pikseli

 

Organizatorzy:


Komitet Krystalografii PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
 

Główny sponsor:

Rigaku Oxford Diffraction  

Sponsorzy:

Testchem/Rigaku  

PANalytical  

Labsoft/Bruker  

IRTech  


© Konwersatorium Krystalograficzne - 2017